โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ก๊อต พงศธร เลียงรักษ์โอฬาร

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึง

เกรดเฉลี่ย 2.98

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3