โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

20 September 2565

ประกาศคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

  • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
  • แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
  • หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
  2. คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ.pdf
  3. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล.pdf