โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

12 April 2566

พิมพ์คู่มือการบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
  2. TOR พิมพ์คู่มือการบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน.pdf