โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

15 September 3109

  • ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
  • TOR


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางแฟชั่น.pdf
  2. TOR_จ้างจัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจฯ สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์_compressed.pdf