โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ทางสื่อโทรทัศน์

14 September 3109

  • ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ทางสื่อโทรทัศน์
  • TOR


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางสารคดี67.pdf
  2. คดีสั้น เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ทางสื่อโทรทัศน์_compressed.pdf