โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

14 September 3109

  • ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์
  • TOR


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางหนังสือพิมพ์.pdf
  2. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์_compressed.pdf