โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

26 October 3109

  • จัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. แผนเสด็จ67.pdf