โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2567

11 January 2567

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2567


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2567.pdf