โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567

2 November 2566

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567.pdf