โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 : ระดับภาคเหนือ

16 February 2567

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกภาคเหนือ

ฝ่ายหญิง
1. นางสาวพัชรี ปานเอี่ยม ตัวแทนจังหวัดเชียงราย
2. นางสาวอริสรา ศรีไว ตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. นางสาวศุจีภรณ์ โคชา ตัวแทนจังหวัดอุทัยธานี
4. นางสาวฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ ตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร

ฝ่ายชาย
1. นายเอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
2. นายชญานนท์ ศรีวงค์ ตัวแทนจังหวัดลำพูน
3. นายนภัสรวี จันระวัง ตัวแทนจังหวัดเชียงราย
4. นายนิธิโชติ อิ่มแสง ตัวแทนจังหวัดตาก