โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 April 2567

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผู้ชนะเสด็จ.pdf