โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2567

7 June 2567

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผู้ชนะนิตยสาร67.pdf