โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนลาวที่ประสบอุทกภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก

26 June 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมอบหมายให้นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE  นำเงินช่วยเหลือพระราชทานไปมอบให้ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนลาวที่ประสบอุทกภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 181783_6.ข่าวแจกลาวน้ำท่วม.pdf