โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหารนำและ จังหวัดสระบุรี บริจาคน้ำตาลเพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

23 January 2560

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ โดยเช้าวันนี้จังหวัดมุกดาหารนำน้ำตาลทรายมาบริจาคจำนวน 500 ถุง และ จังหวัดสระบุรี บริจาคน้ำตาลทราย จำนวน 100 ถุง ให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดเตรียมถวายองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 26 มกราคม 2560


ภาพข่าว