โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบริษัทแอดเดอรานสไทยจำกัด จ.บุรีรัมย์ บริจาคข้าวสารเพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

23 January 2560


โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ โดยเช้าวันนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทแอดเดอรานสไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคข้าวสาร 805 ถุงๆ ละ 3 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 52 ลัง ปลากระป๋อง 2000 กระป๋อง และน้ำดื่ม ให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดเตรียมถวายองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 26 มกราคม 2560


ภาพข่าว