โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบริษัทเบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)จำกัด บริษัทท.ทรัพย์ธาราจำกัด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

18 December 2559

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ โดยเช้าวันนี้ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์มิสทีน เป็นครีมอาบน้ำ จำนวน 600 ขวด โรลออน จำนวน 600 ขวด จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัททรัพย์ธารา มอบน้ำดื่ม จำนวน 7200 ขวด และจังหวัด ปราจีนบุรี มอบ ข้าวสาร จำนวน 600 ถุง ๆละ 1 กิโลกรัม ให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดเตรียมถวายองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 26 มกราคม 2560


ภาพข่าว