โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเผยแพร่ข่าวการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่

22 November 2561

เผยแพร่ข่าวการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่

     - รายงานข่าวสารจังหวัด 8-12 (ตุลาคม) โครงการพบญาติใกล้ชิด 2561

     - รายงานข่าวสารจังหวัด 9 (ตุลาคม) งานดนตรีศิลปินอาสา

     - รายงานข่าวสารจังหวัด 17-19 (ตุลาคม) อบรมก่อนปล่อยรู่นที่1(รอบ 2)

     - รายงานข่าวสารจังหวัด 19 (ตุลาคม) สสจ.เข้านิเทศ

     - รายงานข่าวสารจังหวัด 22 (ตุลาคม) วันปิยะมหาราช


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 10.รายงานข่าวสารจังหวัด 8-12 (ตุลาคม) โครงการพบญาติใกล้ชิด 2561.pdf
  2. 10.รายงานข่าวสารจังหวัด 9 (ตุลาคม) งานดนตรีศิลปินอาสา (1).pdf
  3. 10.รายงานข่าวสารจังหวัด 17-19 (ตุลาคม) อบรมก่อนปล่อยรู่นที่1(รอบ)2.pdf
  4. 10.รายงานข่าวสารจังหวัด 19 (ตุลาคม) สสจ.เข้านิเทศ.pdf
  5. 10.รายงานข่าวสารจังหวัด 22 (ตุลาคม) วันปิยะมหาราช.pdf