โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเอี่ยมเฮง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้

23 January 2560

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเอี่ยมเฮง นำเสื้อคอโปโล จำนวน 600 ตัว และ ผ้าถุง จำนวน 600 ผืน มอบให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดเตรียมถวายองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 26 มกราคม 2560


ภาพข่าว