โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประชุมเตรียมการรับเสด็จเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

20 January 2560

วันที่ 20 มกราคม 2560 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในวโรกาส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 โดยมี นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ ฯ และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเก็บข้อมูล.docx