โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมฯ เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS”

11 December 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางสุดฤทัย เลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เฝ้า รับเสด็จ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ
“ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม / โดยมี นายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ , นายภัคพล สีสา , และนางสาวอธิชา รักษลิขิต เป็นผู้ดำเนินรายการ /สำหรับรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD ทุกวันเสาร์ เวลา 20 . 30 น.ถึง 21. 30 น.


ภาพข่าว