โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมฯทรงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY

7 January 2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี ทรงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ในช่วง TALK TO THE PRINCESS รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ TO BE NUMBER ONE กับสมาชิกฯ โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ถึง เวลา 21.30 น.


ภาพข่าว