โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

17 June 2562

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" (Mental Health in a Changing World : The New Challenger) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. เอกสาร-งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ปี 2562.zip