โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล

15 August 2562

วันพฤหัสที่ 15 สิงหาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลของผู้เข้าร่วมประชุม " สร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกาย " และการแข่งขันพิเศษ ระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สนามกีฬาชั้น 4 ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว