โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560

19 June 2560

สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด และ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE บรรยาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานในระดับพื้นที่และเกณฑ์การประเมินจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 691 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.


ภาพข่าว