โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

10 August 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง