โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

25 September 2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนักวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง