โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ครั้งที่ 1

3 March 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ครั้งที่ 1


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะคร.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง