โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคเหนือ

1 April 2564

พิธีประกาศผลการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดเหนือ 31 มี.ค.64.pdf