โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

23 September 2564

ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางวาไรตี้ทีวี65.pdf
  2. ทีวี65.pdf