โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธานโครงการฯทรงมอบหมายให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำสิ่งของพระราชทานที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

4 December 2560

วันนี้ 4 ธันวาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมอบหมายให้นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตนำสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิTO BE NUMBER ONE ไปมอบให้นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีจำนวน 2,000 ชุด


ภาพข่าว