โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์

14 December 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์้้เข้ารับการประเมิน.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง