โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศเพิ่มเติม ให้ผู้ผ่านการประเมินฯ ให้นำผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี ATK มาแสดงในวันสัมภาษณ์

10 January 2565

ประกาศเพิ่มเติม ให้ผู้ผ่านการประเมินฯ ให้นำผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี ATK มาแสดงในวันสัมภาษณ์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศเพิ่มเติม.pdf