โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา

7 February 2565

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์นักจิตวิทยา.pdf