โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

11 February 2565

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นักจิตวิ.pdf