โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)

8 February 2566

สมัครด่วน เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
ขอเชิญชวนวัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15-18 ปี ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป เข้าร่วมประกวดเพื่อท้าทายและพิสูจน์ความสามารถ เพื่อค้นหาตัวแทนระดับภาค 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. โปสเตอร์ รุ่น 13.jpg