โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2566

18 July 2566

ผลการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2566

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE
4. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE
5. ผู้บริหาร  อาจารย์  ในสถานศึกษา  TO BE NUMBER ONE
6. ผู้นำชุมชน  TO BE NUMBER ONE
7. ผู้บริหาร  พนักงาน  ในสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE
8. บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ / สถานพินิจฯ / สำนักคุมประพฤติ)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. สรุปผล บุคลากรดีเด่น 2566.pdf