โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 : ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 February 2566

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ เดอะมอลล์โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ภาพข่าว