โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 January 2561

นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf