โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ระดับภาคกลางและตะวันออก

12 February 2562

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคกลางและตะวันออก วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค    ศรีราชา จังหวัดชลบุรี การประกวดในวันนี้มาจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑๗๒ คน  ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  สิ่งสำคัญที่ให้เยาวชนทุกคนคือขอให้ทุกคนได้ตระหนัก และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา    สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทาง  และพระราชทานโอกาสดี ๆ ให้กับพวกเรา  โอกาสดี ๆ ที่ว่า คือโอกาสที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง และโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทางที่เหมาะสม  ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี       มีความสามารถและพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ เยาวชนคนอื่น ๆ  ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้  วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด  ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. คำกล่าวต้อนรับ งานไอดอลภภาคกลางและตะวันออก 62 ผู้ว่า.pdf