โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562ระดับภาคใต้

25 February 2562

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562ระดับภาคใต้ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้า จังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายหญิง
1.น.ส.คุณันญา ธีระกุล บัว จ.ภูเก็ต
2.น.ส.ชนัญชิดา ใยฤิทธิ์ บิว จ.ภูเก็ต
3.น.ส.นัยนา มะอานี ไนน่า จ .สงขลา

ฝ่ายชาย
1.นายสรวิชญ์ แก้วประเสริฐ โอ๊ต จ.สุราษฎร์ธานี
2.นายกันต์ ตั้งเริก กันต์ จ.สุราษฎร์ธานี
3.นายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล เจมส์ จ.สงขลา


ภาพข่าว