โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 March 2562

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพิธีประกาศผลการประกวด มี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวด และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าประกวดจำนวน 225 คน จาก 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้เข้ารอบเป็นตัวแทนภาค ฝ่ายชาย 4 คน นอกจากนี้ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดย นายอดุล ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 ให้เกียรติมอบรางวัลผู้เข้ารอบเป็นตัวแทนภาค ฝ่ายหญิง 4 คน ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดครั้งนี้ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประธานกรรมการประกวด พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานในพิธีประกาศผลครั้งนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

+++++++++++++++++++++++++

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายชาย
1.นายบัญญวัต พัดสิงห์ ( หมอก ) จังหวัด บุรีรัมย์
2.นายอภิรักษ์ ชลเทพ ( เตชิน) จังหวัด ร้อยเอ็ด
3. นายวัชรินทร์ มะสุใส ( เปรม) จังหวัด นครพนม
4. นายสนธยา เอี่ยมคงสี ( ต้อง ) จังหวัด บุรีรัมย์

ฝ่ายหญิง
1.นางสาวมุชิตา ที่ดี ( ไข่มุก ) จังหวัด สุรินทร์
2.นางสาวชลลดา ทุ่มโมง ( กระต่าย ) จังหวัด มุกดาหาร
3.นางสาวณัฐยานื อุตสาหพันธ์ ( ปังปอนด์ ) จังหวัด ยโสธร
4.นางสาวพัชรพร บิลเจริญ ( เอ๋ย ) จังหวัด ร้อยเอ็ด


ภาพข่าว