โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ภาคกลางและตะวันออก

17 February 2563

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค  พาร์ค  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ซึ่งในภาคกลางและตะวันออก มีจำนวนถึง ๑๘๕ คน 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลไอดอลกลางตะวันออก.pdf