โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร

6 June 2563

ผลประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว