โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL11 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564

28 February 2564

ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL11 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่  27 กุมภาพันธ์  2564  ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค  พาร์ค  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลประกวด I DOL 11ภาคกลางและตะวันออก 27 กพ.64.pdf