โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL11 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

8 March 2564

ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL11 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่  7 มีนาคม  2564  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลประกวด I DOL 11ภาคเหนือ 7 มีค.64.pdf