โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับภาคใต้

25 January 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12  ดังนี้
**วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช  จังหวัดนครราชสีมา
**วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดภูเก็ต
**วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. รายละเอียดวันการประกวด(แก้ไข 25 มค. 65).pdf