โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 Update

7 March 2565

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565(แก้ไข 7 มีค. 65).pdf