โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธานโครงการฯเสด็จพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ การแข่งขัน TEEN DANCERCISE 2017

1 February 2560

องค์ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ณ. MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ


ภาพข่าว