โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

29 November 2563

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ภาพข่าว