โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TEEN DANCERCISE 2018

4 February 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ


ภาพข่าว